Waarom de DOE-METER?

Met de DOE-METER geven we alle Belgen de kans hun inzichten, ervaringen en opinie te geven rond vrijwilligerswerk en hun engagement. Ze kunnen dit zowel voor het ongeorganiseerde als georganiseerde vrijwilligerswerk, maar ook inzake engagement in bijvoorbeeld sport, cultuur, burenhulp en sociale netwerken.

"De resultaten zullen van grote waarde zijn voor zowel verenigingen als lokale, bovenlokale en zelfs regionale overheden. Zij kunnen hiermee hun beleid voor de komende jaren verfijnen en optimaliseren." zegt Raf van Bpact, "Het is een duwtje in de rug van een sector die bijna onzichtbaar een erg belangrijke kracht is in onze maatschappij!”

Maatschappelijk engagement in kaart brengen en sociale impact versterken

"De Doe-meter wordt dé barometer voor vrijwillige inzet van leden, niet-vrijwilligers, vrijwilligers tot burenhelpers op lokaal en organisatieniveau. Daarom is dit de meest diepgaande en granulaire bevraging ooit om maatschappelijk engagement in kaart te brengen." vult Bart van Give a Day aan.

"Het geeft inzichten in de sterktes, zwaktes, speerpunten en werkpunten voor elk lokaal bestuur en vereniging, én je kan vergelijken met gelijkaardige organisaties. Je ontdekt als lokaal bestuur of vereniging hoe je je beleid en sociale impact nog kan versterken!”

Gratis deelnemen?

Dankzij de inzet van de verschillende partners en de steun van de Nationale Loterij en de Koning Boudewijnstichting is deelnemen als lokaal bestuur of vereniging gratis.