Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

173 verenigingen en 119 gemeenten

Sinds midden november loopt de Nationale DOE-meter, een onderzoek naar het engagement van vrijwilligers en leden in België. Dit onderzoek van Bpact, Indiville en Give a Day loopt in samenwerking met 292 verenigingen en gemeenten.

De Nationale DOE-meter brengt in kaart wat er leeft bij de burgers en verenigingen in België. Iedereen wordt bevraagd naar motivatie, behoeftes, wat energie geeft, wat verzuchtingen zijn en wat de verwachtingen en noden zijn voor de komende jaren.

Bpact verzamelt data en inzichten over maatschappelijke topics door iedereen een stem te geven over die thema’s. Dit onderzoek over engagement is een belangrijk initiatief om die missie waar te maken.

Het onderzoek loopt nog tot eind december. Op dit moment hebben bijna 20.000 Belgen deelgenomen.

De resultaten van het onderzoek worden voorgesteld op een kennisdag op 16 februari. Dankzij de steun van de Nationale Loterij en de Koning Boudewijnstichting kunnen gemeenten en verenigingen een gratis persoonlijk rapport voor hun gemeente of vereniging verkrijgen.

Deel op facebook Deel op twitter