Wat kan mijn gemeente of stad doen?

Feedback over de impact

Wat houdt je bijdrage net in?

Regelmatige, bvb jaarlijkse informatie over de globale werking en de effecten.