Wat kan mijn gemeente of stad doen?

Contact vrijwilligers x gemeente

Wat houdt je bijdrage net in?

Meer verantwoordelijkheid geven aan de vrijwilligers zelf door deze op te nemen in de coördinatie in de gemeente