Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Wat kan mijn gemeente of stad doen?

Waardeer de inzet van je burgers.

Wat houdt je bijdrage net in?

Lokale besturen gaan vaak op zoek naar te betalen diensten, organisaties, consultants, ... Maar de expertise, of toch een deel van deze kennis, ligt voor het grijpen bij vrijwilligersverenigingen in de eigen gemeente. Deze kennis is bovendien terzake, want vaak gestoeld op ervaring en engagement in de plaatselijke context. Heden is het 'bon ton' om zogenaamde participatieprojecten op te zetten. Hierbij blijkt echter dat men vaak met luide trom start, maar veelal de projecten een stille dood ziet sterven. Want deze projecten betrekken zelden of onvoldoende het middenveld en de talloze vrijwilligersverenigingen. Vaak blijken de trajecten niet steeds de richting uit te gaan die de opdrachtgevers voor ogen hadden. En wanneer de paraplu van het participatieproject niet de richting uitgaat die het beleid voor ogen had, zien de opdrachtgevers een nieuw project vaak als uitweg. Op die manier ontstaat een participatiemoeheid. Die voorkomen kan worden door de vrijwilligers van in het begin te betrekken en ook in de stuurgroep op te nemen. Maar ook door hun vrijwilligers te waarderen en er beroep op te doen, zelfs al kan je kritische noten verwachten. Maar een waarlijk overleg en ware participatie schept draagkracht en geeft een stevige bodem aan emenciperende trajecten. De inzet van burgers, via hun verenigingen, draagt bij tot een win win. Zo vormen ze een spil in de lokale samenleving en de daar gestelde uitdagingen.
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties