Wat kan mijn gemeente of stad doen?

Gemeentelijk werkgroepen

Wat houdt je bijdrage net in?

Gemeentelijk werkgroepen oprichten rond belangrijke concrete thema's ipv bestaande raden