home-page

Partners van de DOE-METER

Met de nationale DOE-METER willen Give a Day, Bpact, Indiville en Bpart een beeld krijgen van wat er leeft bij burgers en verenigingen. Dankzij de ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij kunnen wij dit gratis aanbieden aan lokale besturen en verenigingen!

  • Bpact is een online panel dat iedereen een stem geeft in het maatschappelijk debat. Bpact Lokaal is dé burgerpanel oplossing voor steden en gemeenten.
  • Give a Day biedt IT-tools die gemeenten, scholen, burgers en non-profits moeten helpen vrijwilligerswerk en burenhulp beter te organiseren.
  • Indiville is een maatschappelijk onderzoeks- en adviesbureau.
  • Bpart is jouw participatieplatform om je leden, inwoners of stakeholders online te informeren, te betrekken en te activeren! In Vlaanderen kan je het Bpart platform gebruiken via Tree company.