Skip to main content
home-page

Meer dan 22 000 mensen lieten hun stem horen

Ontdek de resultaten

Inwoners van je gemeente bevragen?

Ontdek de details

Leden van je vereniging bevragen?

Ontdek de details

De grote ideeënbus

Willekeurig
Populair
Recent

Wat kunnen andere overheden of organisaties doen?

Financiële aanmoediging

Betere onkostenvergoeding, of een belastingsvermindering ... je doet iemmers iets onbezoldigd voor de maatschappij.

Online bevraging (anoniem)
0 0
Log in om te liken

Wat kunnen verenigingen doen?

Zelf hard aan de kar trekken en mensen enthousiasmeren is de sleutel naar een succes.

Mensen triggeren om mee te participeren in een vereniging is het beste wat een vereniging kan overkomen. Helaas vraagt dit veel tijd en energie en je gaat niet altijd iedereen binnen een vereniging kunnen bereiken. Zelf hard aan de kar trekken en mensen enthousiasmeren is de sleutel naar een succes. Niet vergeten dat een vrijwilliger die maar 10 of 20% werkt, 10 of 20% van het werk gedaan heeft en dat is nog altijd meer dan 0%.

Online bevraging (anoniem)
0 0
Log in om te liken

Wat kunnen andere overheden of organisaties doen?

Un statut des Bénévoles mieux reconnu

Que le statut des Bénévoles soit mieux reconnu, que le bénévolat soit plus accessible aux chômeurs et invalides : paperasse inutile

Sondage en ligne (anonyme)
0 0
Log in om te liken

Wat kunnen andere overheden of organisaties doen?

Gratis ondersteuning in de administratie

Meer ondersteuning in de administratie van vrijwilligers, als je dit nu echt goed wil doen, kan dit enkel via een betalend platform en dat is voor de meetse kleine clubs niet haalbaar. Het uitbesteden is noodzakelijk bij gebrek aan voldoende vrijwilligers om de gehele organisatie van de vereniging te dragen.

Online bevraging (anoniem)
0 0
Log in om te liken

Wat kunnen andere overheden of organisaties doen?

Rendre le travail bénévoles autorisé

Rendre le travail bénévoles autorisé sans des structures à but lucratif pour des temps de travail limité. Cela permettrait à des personnes de remettre un pied sans le milieu du travail

Sondage en ligne (anonyme)
0 0
Log in om te liken

Wat kan mijn gemeente of stad doen?

Vrijwilligers databank

Vanuit de gemeente een database aanleggen, personen, evenementen per categorie ...

Online bevraging (anoniem)
0 0
Log in om te liken
Ontdek alle ideeën

De resultaten zijn er!

16-02-2023

In november - december 2022 hebben Indiville, Bpact en Give a Day, met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij een nationaal onderzoek uitgevoerd naar vrijwilligersengagement in België. Dit gebeurde bij een representatief staal van de Belgische bevolking (2.200 respondenten). Daarnaast werden 20.400 Belgische vrijwilligers bevraagd over de organisatie waarvoor ze vrijwilligerswerk doen.

In België doen vrijwilligers werk dat equivalent is aan 290.000 voltijdsen

Dit zijn de belangrijkste resultaten.

Vrijwilligers doen werk dat equivalent is aan 290.000 voltijdsen. Daarmee zitten ze aan de limiet van wat mogelijk is. Meer vrijwilligerswerk moet komen van niet-vrijwilligers. Daar zit een tijdspotentieel gelijk aan 94.000 voltijdsen. Volgens het onderzoek moeten vrijwilligersorganisaties efficiënter werken en de tijd van vrijwilligers beter bewaken. Succesvolle organisaties moeten volgens vrijwilligers in de eerste plaats goed georganiseerd zijn (82%), gevolgd door legitiem, toegankelijk en plezierig zijn (79%). Alsof dat nog niet moeilijk genoeg is moeten ze ook nog interessante ervaringen opleveren en flexibel zijn voor 69%. De lat ligt dus erg hoog. Vrijwilligers identificeren zich iets meer met de taak (69%) die ze opnemen dan met de organisatie zelf (63%). 97% van de vrijwilligers zijn tevreden over hun organisatie, maar er zijn nog verbeterpunten, zoals meer middelen voor de organisatie, betere interne communicatie, betere planning en toekomstvisie. Een betere organisatie, de mogelijkheid om het tijdstip zelf te kiezen en kortstondig engagement zijn de elementen die niet-vrijwilligers kunnen overhalen om wel aan vrijwilligerswerk te beginnen. Engagement

Op jaarbasis engageren bijna 8 op 10 Belgen (78%) zich op een of ander manier.

37% werkt occasioneel of regelmatig als vrijwilliger in of voor een vereniging, organisatie (bv. vzw, mutualiteit, school, festival, event, gemeentelijk project…). 33% helpt met enige regelmaat mensen binnen of buiten de familie en/of vriendenkring (bv. mantelzorg, burenhulp) 12% besteedt tijd aan andere goede doelen, maar niet in of voor een vereniging, organisatie, school of gemeentelijk project 51% schenkt geld en/of goederen aan goede doelen. 47% is lid van een vereniging of organisatie.

De voornaamste motivatie om vrijwilligerswerk te doen zijn de interesse in de activiteit (85%) en het goede gevoel (80%) dat ze hierbij kunnen krijgen. Daarna volgt de verantwoordelijkheidszin voor anderen (72%). 

Tijd

80% van de vrijwilligers is tevreden met de tijd die ze aan vrijwilligerswerk kunnen besteden. Toch blijkt dat velen te weinig tijd hebben (26%), of vinden dat ze er te veel tijd instoppen (20%) en vooral het vinden van het juiste evenwicht met de tijd voor familie en werk (33%) is, naast praktische elementen (zoals verplaatsingen) (24%) het moeilijkste aan vrijwilligerswerk.

“Ze spenderen er 161 uur per jaar aan, terwijl ze er eigenlijk maar 157 uur per jaar kunnen insteken”, zegt Jo Steyaert van Indiville. “Anders gezegd: de gemiddelde vrijwilliger zit over zijn limiet. Tijdsgebrek is ook de belangrijkste reden om te stoppen. Gezondheid komt op de tweede plaats (23%).” 

Taak versus organisatie

86% van de vrijwilligers is tevreden met het soort taken die ze doen. Vrijwilligers identificeren zich iets meer met de taak (69%) die ze opnemen dan met de organisatie zelf (63%).

Een groot deel wil lang verbonden blijven aan dezelfde organisatie (80%) en zal niet zomaar hoppen tussen organisaties om een zinvollere taak te krijgen (72%), en zal welke taak ze ook krijgen, zich blijven engageren voor dezelfde organisatie (62%).

Omgekeerd toont dit ook dat een deel van de vrijwilligers hun taak wel het belangrijkst vindt en daarvoor desnoods wil overstappen naar een andere organisatie. 

Niet-vrijwilligers

63% van de bevolking doet op jaarbasis geen enkele vorm van vrijwilligerswerk. Ook bij niet-vrijwilligers is tijdsgebrek (47%) de hoofdreden om er niet aan te beginnen. Daarna volgt de onmogelijkheid om zich regelmatig in te zetten (39%).

Om hen wel over de streep te halen om met vrijwilligerswerk te starten, moet de organisatie in de eerste plaats goed georganiseerd zijn (78%).

Positief is dat amper 20% van de niet-vrijwilligers zegt geen vrijwilligerswerk te willen doen. Onder niet-vrijwilligers zit een groot potentieel, het equivalent van 93.519 voltijdse banen.

Wensen

Om meer mensen te overtuigen om vrijwilligerswerk te doen of de juiste plek voor hen te vinden, vinden mensen dit de beste suggesties:

Een online databank en digitaal vrijwilligersloket: een digitaal overzicht van vrijwilligersorganisaties en -projecten in de gemeente waar mensen zich kunnen aanmelden (49%). Een vrijwilligers- en verenigingsbrochure: een offline overzicht van vrijwilligersorganisaties en -projecten in de gemeente waar mensen zich kunnen aanmelden (33%).
Meer nieuws & activiteiten

Creëer impact!

Bpact is een online panel dat meewerkt aan maatschappelijk onderzoek en zo impact creëert. Jij geeft je mening, wij zorgen ervoor dat deze terecht komt bij beslissingsnemers. Wanneer je je inschrijft, ontvang je af en toe een vragenlijst die je dan vrijblijvend en anoniem kan invullen. Je kan dan je zegje doen over maatschappelijke thema’s zoals o.a. gezondheidszorg, geldzaken, vrije tijd of veiligheid. Door je mening te geven maak je niet alleen het verschil, je verdient ook punten. Bij een totaal van 2.000 punten, geven wij je een seintje. Je kan je punten dan inwisselen voor 20 euro of je kan dit schenken aan een goed doel.

Ik doe mee!

De nationale DOE-METER 2022

Hoe voelen vrijwilligers en verenigingen zich in jouw gemeente?

Lancering van het project

September 2022

Kennisdag voor lokale besturen (Franstalig)

14 februari 2023

Kennisdag voor lokale besturen (Nederlandstalig)

16 februari 2023